Ny poesi

Ny Poesi præsenterer udenlandsk samtidspoesi i antologiens form. Serien indfanger tendenser i ny poesi og fokuserer primært på yngre digtere. Alle udgivelserne præsenterer både oversættelse og originaltekst.

Udgivelser i serien:

Ny svensk poesi
Antologi
2014
361 s
128 kr.

Man hæfter sig ved den kritiske modus, som gør op med absolutte instanser, og de æstetiske kriterier, som brister. Nogle digte bærer præg af den personlige stemmes opgør med idealer og en absolut verden, i andre digte findes kritikken i digtets sprængte form. Læs mere

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ny islandsk poesi
10 islandske lyrikere
Antologi
2011
266 s.
168 kr.

Finanskrise, penge og forbrug spiller en stor rolle for de islandske poeter, der dog samtidig er fælles om en meget uformel og humoristisk tilgang til sproget. Læs mere

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ny polsk poesi
10 polske lyrikere
Antologi
2010
180 s.
128 kr.

Digterne, der optræder i dette bind, er en del af den første generation af forfattere, der begyndte at skrive og udgive, allerede da det frie Polen var et projekt i fuld fart. Læs mere

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ny tysk poesi
13 tyske lyrikere
Antologi
2009
228 s.
128 kr.

Digterne i den første antologi i serien tæller Uljana Wolf, Jan Wagner, Nico Bleutge, Hendrik Jackson, Ron Winkler, Marion Poschmann, Anja Utler, Raphael Urweider, Ann Cotten, Daniel Falb, Monica Rinck, Björn Kulihgk og Steffen Popp. Forfatterne er født mellem 1969 og 1982. De fleste bor og arbejder i Berlin. Læs mere