Donna Wood-genskrivninger

Donna Wood-genskrivninger er en serie redigeret af Initiativet Donna Wood i samarbejde med Arena. Serien består af genskrivninger af allerede eksisterende værker.

Initiativet Donna Wood har eksisteret i København siden 2011 og består af forfatterne Andreas Pedersen, Asta Olivia Nordenhof, Daniel Dalgaard, Martin Bastkjær og Pernille Abd-El Dayem. De arrangerer oplæsninger, hvor de inviterede forfattere får følgende opgave:

“Læs en andens tekst/tekster op, eller vælg én, som du gerne vil have til at læse din/dine tekster op. Én, hvis stemme du synes, det kunne være interessant at høre læse op af dit værk, eller en, hvis værk du gerne vil læse op af. Det kan være en hvilken som helst anden.”

Med denne serie overføres konceptet til skrift – som genskrivninger:

“Ved genskrivninger tænker vi, at det mellemværende, den inviterede har med værket bliver mere udtalt og udfoldet end ved oplæsningsarrangementerne. Vi inviterer nogle forfattere til at genskrive et værk efter eget valg. Ved en genskrivning forestiller vi os, at den inviterede tager ordet genskrivning for pålydende. Så teksten altså bliver en videreskrivning, mutation, amputation af et allerede eksisterende værk. Vi forestiller os, at genskrivningen kan være både af et helt værk, et uddrag eller for den sags skyld en enkelt linje. Vi synes, projektet er vigtigt, fordi vi opfatter litteraturen som noget kollektivt og dialogisk, og vi vil gerne opstille nogle rammer, der understreger og giver mulighed for at undersøge den udveksling, der allerede finder sted i al litteratur.”

Udgivelser i serien:

grusomhedsudstillingen-120Grusomhedsudstillingen
Glenn Christian

Læs mere

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inferno
Ida Marie Hede & Signe Schmidt Kjølner Hansen

Læs mere

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
De danskes Øer. Bind I
Sigurd Buch Kristensen

Læs mere