Nye kinesiske digte

150.00 DKK

Beskrivelse

Nye kinesiske digte
Antologi
2004
155 s.
150 kr.

ISBN 87-7405-140-7

Bidragydere
Bei Dao
Jun Feng
Ouyang Yu
Shengxing
Shen Haobo
Xi Chuan
Yang Lian
Yin Lichuan
Yu Jian
Zhai Yongming