Tomas Tranströmer & Robert Bly: Air Mail. Breve 1964-1990

275.00 DKK

Airmail består af de levende og intense breve, som i årene fra 1964 og frem til 1990 er udvekslet over Atlanten mellem den svenske digter Tomas Tranströmer og hans amerikanske oversætter og gode ven, digteren Robert Bly.

Beskrivelse

Air Mail. Breve 1964-1990
Tomas Tranströmer & Robert Bly
2007
426 s.
275 kr.

ISBN 978-87-7405-195-4

Airmail består af de levende og intense breve, som i årene fra 1964 og frem til 1990 er udvekslet over Atlanten mellem den svenske digter Tomas Tranströmer og hans amerikanske oversætter og gode ven, digteren Robert Bly.

Vi bliver vidne til det voksende venskab mellem to digtere, der er stærkt engagerede i både deres litterære og politiske samtid. Med sin stadige dialog om digtoversættelserne bliver Airmail en vigtig kilde til forståelsen af specielt Tranströmers poesi. Når Bly introducerer Tranströmers digte for et amerikansk publikum tilbage i 60’erne og 70’erne, er han med til at skabe muligheden for den skandinaviske poets voksende verdenslitterære ry.

Brevsamlingen er som sådan et litteraturhistorisk dokument, der fortæller historien om en poesi, der overskrider landegrænser. Men Airmail er også historien om livet set fra Västerås og fra et lille sted i det amerikanske Midtvesten. Livshistorier udvekslet gennem breve fyldt med humor og tillid.

Airmail blev udgivet på svensk i 2001. I den danske udgave er der kommet yderligere femogtyve breve til.

En bog sammenstillet af Torbjörn Schmidt.
På dansk ved Karsten Sand Iversen og Peter Nielsen.

Presseklip:

“Deres brevveksling er en springende lærebog i ordkunstens teknik. Men også et vidnesbyrd om, hvor meget et menneske kan få ud af at blive ven med en, der er fuldkommen forskellig fra en selv.”

“Deres brevveksling, der for nogle år siden udkom på svensk, er nu blevet fordansket af hele to af vores bedste oversættere. Det er blevet en tyk bog med mange fine passager, gode at få forstand af på en måde som hverken litteraturkritik eller litteraturhistorie giver. Med originale bidrag til begge de to fag.”

– Thomas Bredsdorff, Politiken, den 24. november 2007

“Rigdommen i enkle ord. Søger De en julegave til én, der holder af ægte poesi? Læs da nedenstående brevveksling, der vækker sulten efter virkelige digte.”

“I sin ellers udmærkede indledning slutter Torbjörn Schmidt med at se brevene som en historie om venskab. Heri har han da ret, for så vidt som teksterne lyser af åbenhed og tillid. Men samtidigt gør han digterne uret ved at opløfte dem til en metafor. For mig er det centrale ved bogen ikke venskab, men det, det udsprang af: intens opmærksomhed over for enkelte ord: alt det et ord er og betyder, før det anvendes som metafor. Eller viden om de metaforer, som ordene i forvejen er.”

“…man må indrømme, at læseren for at få det fulde udbytte af bogen skal have totalt styr på moderne svensk og amerikansk poesi samt i forvejen kende en lang række internationale koryfæer. Det begrænser bogens publikum til en 20-30 personer. Men vi kan også se omvendt på det og sige, at der ikke i lange tider er udsendt en bog på dansk, der kan gøre den ikke-initierede læser så sulten efter virkelige digte.”

– Erik Skyum-Nielsen, Information, den 22. november 2007