Kapitel et

Kapitel et
Jenny Tunedal
2015
146 sider
160 kr.

ISBN: 978-87-92684-42-4

Oversat fra svensk af Julie Sten-Knudsen


Arena er meget stolte over at kunne præsentere Julie Sten-Knudsens danske oversættelse af Jenny Tunedals anden digtsamling Kapitel et, som oprindeligt udkom på svensk i 2008.

Kapitel et er et hovedværk i ny skandinavisk digtning: ved sin alvor, sin originalitet og ved sine formmæssige ambitioner, har bogen været med til at omforme det poetiske landskab i Sverige. Det er en bog, der umiddelbart overbeviser læseren med den skrøbelige præcision, der præger billedsproget i bogens poetiske prosa. Billeddannelsen henter sit materiale fra et genkendeligt, intimt og hverdagsligt rum; huset, haven, familien er genkommende temaer, og det er en af bogens styrker, at det ordinære og almene bliver voldsomt og intenst sanseligt gennem teksterne. Kapitel et er en bog om ensomhed; det grundlæggende tema er umuligheden af at kunne henvende sig til det andet menneske gennem sproget. Tematiseringen af ensomhed og henvendelse leder til en sprogkritik, som blandt andet udmønter sig i et brud med fortællingens strukturer: Kapitel et skrider ikke fremad fra første til sidste kapitel, men går uophørligt i stå og vender tilbage til begyndelsen – forsøget på henvendelse og samhørighed. Både grammatik og syntaks, den omgivende tingsverden og de hverdagslige relationer udforskes med en intim og sorgfuld alvor. Som Olga Ravn skrev i sin anmeldelse i Politiken af antologien Ny svensk poesi der udkom på Arena i januar 2014: “Mellem hver sætning er der en afgrund. En spredthed som et portræt af den sørgendes næsten opløste bevidsthed. (….) Jenny Tunedal skriver: “Du forstår ikke. Disse ord mangler. Det jeg mener forhindrer mig. Det er sådan jeg taler om det.” (…) Der er hele tiden i det skrivende en alvorlig, destruktiv praksis, som at klippe en blomst i stykker.”

Om forfatteren
Jenny Tunedal (f. 1973) har siden debuten i 2003 markeret sig som en af de mest markante og indflydelsesrige stemmer i nyere skandinavisk poesi. I tre formmæssigt forskelligartede digtsamlinger har hun vist mod til uophørligt at forny og udfordre sit eget forfatterskab, såvel som den svenske poesi i det hele taget. Hun har været virksom som redaktør på det traditionsrige svenske tidsskrift Lyrikvännen (2005-2006) og på Aftenbladet som litteraturredaktør (2007-2012) og kritiker (2002 – ).

Om oversætteren
Julie Sten-Knudsen debuterede i 2011 med den anmelderroste digtsamling Hjem er en retning der blev præmieret af Statens Kunstfond samme år. I 2013 udkom Atlanterhavet vokser. Hun er uddannet fra Litterär Gestaltning i Göteborg. Hun har tidligere oversat Jenny Tunedals Min krig, suiter (Basilisk 2012). Julie Sten-Knudsen har desuden oversat og redigeret et udvalg af ny svensk poesi for tidsskriftet Ovbidat (2013) og Göran Sonnevis Klangenes bog (Arena 2012).