Tue Andersen Nexø: Vidnesbyrd fra Velfærdsstaten

200.00 DKK

Vidnesbyrd fra velfærdsstaten er en monografi om dansk samtidslitteratur. Bogen kortlægger den vigtigste tendens i de sidste tyve års danske litteratur, nemlig dens vending mod at fremstille mennesket som et grundlæggende socialt væsen. Samtidig undersøger bogen, hvordan denne sociale vending medfører en særlig fremstilling af samtiden, mere præcist: den danske velfærdsstat. De vigtigste værker i de sidste tyve års danske litteratur fremstiller ikke velfærdsstaten som en velfungerende maskine, der i sin teknokratiske iver begår eksistentielle overgreb på den enkelte.

Beskrivelse

cover_vidnesbyrdfravelfaerdsstaten200Vidnesbyrd fra Velfærdsstaten
Tue Andersen Nexø
2016
200 sider
200 kr.

ISBN 9788792684585

 

Vidnesbyrd fra velfærdsstaten er en monografi om dansk samtidslitteratur. Bogen kortlægger den vigtigste tendens i de sidste tyve års danske litteratur, nemlig dens vending mod at fremstille mennesket som et grundlæggende socialt væsen. Samtidig undersøger bogen, hvordan denne sociale vending medfører en særlig fremstilling af samtiden, mere præcist: den danske velfærdsstat. De vigtigste værker i de sidste tyve års danske litteratur fremstiller ikke velfærdsstaten som en velfungerende maskine, der i sin teknokratiske iver begår eksistentielle overgreb på den enkelte. De fremstiller den derimod som et sæt af luftige og uvirkelige idealer, der ikke længere formår – hvis de da nogensinde har formået – at gennemtrænge den sociale virkelighed. Og de fremstiller den som et sæt af nedslidte institutioner, dysfunktionelle og afmægtige, der er ude af stand til at indløse de idealer, de skulle virkeliggøre. Endelig undersøger Vidnesbyrd fra velfærdsstaten, hvordan bøgernes forestillinger om samtiden slår ind mod bøgerne selv, hvordan den fører til en konstant skepsis over for, hvad litteraturens muligheder egentlig skulle være inden for rammerne af en velfærdsstat, værkerne selv ikke længere tror på.
Vidnesbyrd fra velfærdsstaten indeholder grundige læsninger af forfattere så forskellige som Pablo Llambias, Ida Jessen, Helle Helle, Lars Frost, Christian Jungersen, Kristian Ditlev Jensen, Majse Aymo-Boot, Mette Moestrup, Mikkel Thykier og Asta Olivia Nordenhof – og flere endnu. Den kommer med en nytolkning af den afsmag for fiktion, der formelt har præget de sidste tyve års danske litteratur. Den diskuterer dansk litteraturs fremstilling af social mobilitet og af handicappedes kroppe og deres skæbne i velfærdsstaten. Den kommer med det første gennemarbejdede bud på, hvad der er de vigtigste kendetegn ved dansk litteratur efter årtusindskiftet.

Om forfatteren
Tue Andersen Nexø, f. 1974, lektor i litteraturvidenskab ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, anmelder af dansk skønlitteratur ved Dagbladet Information siden 2000, talrige artikler om dansk og europæisk litteratur, udgav i 2014 monografien Ikke de voldsomme – politisk offentlighed og offentlig skønlitteratur i England 1640-1750.