Göran Sonnevi: Klangenes bog

139.00 DKK

Klangenes bog af den svenske digter Göran Sonnevi er en suite på 102 urimede sonetter.

Digte om jegets mors sygdom og død løber som en rød tråd gennem Klangenes bog, og døden er et af digtsuitens vigtigste temaer. I et mundret og rytmisk sprog, der af og til låner begreber fra matematikkens og musikkens verden, reflekterer jeget over døden i en fri bevægelse mellem forskellige niveauer: I ét digt fortæller moderens læge detaljeret om, at hendes bug er fuld af cancervæv, et andet sted overvejer jeget, om man kan sætte lighedstegn mellem udødelighed og døden, eftersom mennesket først fremtræder som en helhed, når det ikke findes mere.

Beskrivelse

Klangenes bog
Göran Sonnevi
2012
120 s.
139 kr.

ISBN 978-87-92684-26-4

Oversat fra svensk af Julie Sten-Knudsen

Klangenes bog af den svenske digter Göran Sonnevi er en suite på 102 urimede sonetter.

Digte om jegets mors sygdom og død løber som en rød tråd gennem Klangenes bog, og døden er et af digtsuitens vigtigste temaer. I et mundret og rytmisk sprog, der af og til låner begreber fra matematikkens og musikkens verden, reflekterer jeget over døden i en fri bevægelse mellem forskellige niveauer: I ét digt fortæller moderens læge detaljeret om, at hendes bug er fuld af cancervæv, et andet sted overvejer jeget, om man kan sætte lighedstegn mellem udødelighed og døden, eftersom mennesket først fremtræder som en helhed, når det ikke findes mere.

Hele tiden har jeget det ene øje rettet mod det nære, hverdagens begivenheder, og det andet mod universet, hvor kometer river sig løs, eller fugleengle samles i en brusende storm. På få linjer kan et digt bevæge sig fra en solsort, der roder i gamle blade, til en sætning som »Strukturerne er i deres fødsel«. Kærlighedsdigte indgår på lige linje med digte, der prøver at forstå, hvordan samfundet eller universet hænger sammen. Det samfundskritiske jeg er også et selvkritisk jeg, der ikke vil være »blandt de retfærdige«, men vil bevare bevidstheden om, at det onde findes i ham selv såvel som i de ydre strukturer. Klangenes bog genanvender den overordnede form fra den tidligere Små klanger; en röst (1981), og fylder den med nyt indhold.

Sonnevis evne – og mod – til at skrive poesi, der inddrager politik, naturvidenskab og filosofi, gør det oplagt at sammenligne ham med en digter som Inger Christensen – et slægtskab, der bliver særligt tydeligt i Klangenes bog, hvor Sonnevi ligesom Christensen bruger sonetformen.

Klangenes bog, der udkom på svensk i 1998, er oversat af Julie Sten-Knudsen i samråd med Göran Sonnevi.

Om forfatteren
Göran Sonnevi (født 1939) er en af Sveriges mest markante digtere med et omfattende lyrisk forfatterskab, der strækker sig fra 1961 til i dag, bag sig. I 2006 modtog han Nordisk Råds litteraturpris for sin seneste digtsamling Oceanen (2005). På dansk er Sonnevi imidlertid kun sparsomt repræsenteret: dels med Ivan Malinovskis oversættelser i antologien af moderne svensk poesi I takt med bødlerne fra 1981 (Borgen) og dels med Karsten Sand Iversens oversættelse af et udvalg af digte fra fem forskellige bøger fra årene 1981-1996, Et usynligt træ, fra 1999 (Husets forlag).

Julie Sten-Knudsen (født 1984) er uddannet fra den svenske forfatterskole Litterär gestaltning og debuterede i 2011 med digtsamlingen Hjem er en retning på Gyldendal.

Fra udgivelsen

Der hersker stor uro blandt fugleenglene
De flyver mellem de nøgne træer
som bruser i den voksende storm
Hver fugl råber med sit råb,

hver engel   Det er som en Hadesstorm
Men stormen kommer også fra Paradiset
Den farer over den nøgne jord, over
kalkfladerne, over enebærbuskenes mørke

Jeg hører nu min mor råbe, blandt fuglene
Jeg ser hvordan englene forsamler sig
siden hvordan de letter fra marken,

svævende   Disse engle bærer deres ansigters
lys, deres ansigters mørke imod
vinden   De bærer fremtidens udslettelse