Jenny Tunedal: Kapitel et

160.00 DKK

Kapitel et er et hovedværk i ny skandinavisk digtning: ved sin alvor, sin originalitet og ved sine formmæssige ambitioner, har bogen været med til at omforme det poetiske landskab i Sverige. Det er en bog, der umiddelbart overbeviser læseren med den skrøbelige præcision, der præger billedsproget i bogens poetiske prosa. Billeddannelsen henter sit materiale fra et genkendeligt, intimt og hverdagsligt rum; huset, haven, familien er genkommende temaer, og det er en af bogens styrker, at det ordinære og almene bliver voldsomt og intenst sanseligt gennem teksterne.

Ikke på lager

Beskrivelse

Kapitel et
Jenny Tunedal
2015
146 sider
160 kr.

ISBN: 978-87-92684-42-4

Oversat fra svensk af Julie Sten-Knudsen

 

Arena er meget stolte over at kunne præsentere Julie Sten-Knudsens danske oversættelse af Jenny Tunedals anden digtsamling Kapitel et, som oprindeligt udkom på svensk i 2008.

Kapitel et er et hovedværk i ny skandinavisk digtning: ved sin alvor, sin originalitet og ved sine formmæssige ambitioner, har bogen været med til at omforme det poetiske landskab i Sverige. Det er en bog, der umiddelbart overbeviser læseren med den skrøbelige præcision, der præger billedsproget i bogens poetiske prosa. Billeddannelsen henter sit materiale fra et genkendeligt, intimt og hverdagsligt rum; huset, haven, familien er genkommende temaer, og det er en af bogens styrker, at det ordinære og almene bliver voldsomt og intenst sanseligt gennem teksterne. Kapitel et er en bog om ensomhed; det grundlæggende tema er umuligheden af at kunne henvende sig til det andet menneske gennem sproget. Tematiseringen af ensomhed og henvendelse leder til en sprogkritik, som blandt andet udmønter sig i et brud med fortællingens strukturer: Kapitel et skrider ikke fremad fra første til sidste kapitel, men går uophørligt i stå og vender tilbage til begyndelsen – forsøget på henvendelse og samhørighed. Både grammatik og syntaks, den omgivende tingsverden og de hverdagslige relationer udforskes med en intim og sorgfuld alvor. Som Olga Ravn skrev i sin anmeldelse i Politiken af antologien Ny svensk poesi der udkom på Arena i januar 2014: “Mellem hver sætning er der en afgrund. En spredthed som et portræt af den sørgendes næsten opløste bevidsthed. (….) Jenny Tunedal skriver: “Du forstår ikke. Disse ord mangler. Det jeg mener forhindrer mig. Det er sådan jeg taler om det.” (…) Der er hele tiden i det skrivende en alvorlig, destruktiv praksis, som at klippe en blomst i stykker.”

Om forfatteren
Jenny Tunedal (f. 1973) har siden debuten i 2003 markeret sig som en af de mest markante og indflydelsesrige stemmer i nyere skandinavisk poesi. I tre formmæssigt forskelligartede digtsamlinger har hun vist mod til uophørligt at forny og udfordre sit eget forfatterskab, såvel som den svenske poesi i det hele taget. Hun har været virksom som redaktør på det traditionsrige svenske tidsskrift Lyrikvännen (2005-2006) og på Aftenbladet som litteraturredaktør (2007-2012) og kritiker (2002 – ).

Om oversætteren
Julie Sten-Knudsen debuterede i 2011 med den anmelderroste digtsamling Hjem er en retning der blev præmieret af Statens Kunstfond samme år. I 2013 udkom Atlanterhavet vokser. Hun er uddannet fra Litterär Gestaltning i Göteborg. Hun har tidligere oversat Jenny Tunedals Min krig, suiter (Basilisk 2012). Julie Sten-Knudsen har desuden oversat og redigeret et udvalg af ny svensk poesi for tidsskriftet Ovbidat (2013) og Göran Sonnevis Klangenes bog (Arena 2012).